• Ruskovilla Webshop
  • Ruskovilla Facebook

Bomull

BOMULL FRÅN EKOLOGISKA ODLINGAR I INDIEN
 
Ekologisk bomullsodling i ett nötskal:

* Biologisk bekämpning av skadeinsekter
* Organisk gödsel
* Växelbruk
* Plockas för hand
* Socialt ansvar för jordbrukarna och deras familjer

Av hela världens textilproduktion utgör bomullen ca. hälften. Den är således en mycket viktig odlingsväxt. Andelen av organisk bomullsodling utgör dock bara mindre än en procent, men efterfrågan och försäljning av ekobomull har stigit kraftigt dom senaste åren.

Indiern Gulab Rubsingh är en av de 8000 kontraktsodlarna som producerar ekobomull till BioRe. Det har gått ekonomiskt bättre för honom efter det att han år 2004 övergick till organisk odling. Det kemiska odlingssättet var alltför dyrt, och skördarna var dåliga. Det fordrades  mycket vatten och bekämpningsmedel.  Medlen var dyra varför han ständigt  var tvungen att ta  lån. Rubsingh upplever att han idag är en fri man, då han inte behöver låna pengar  med en hög 24 % ränta.

Det organiska odlingssättet fordrar bara arbete. Bekämpningsmedlen framställer han själv från naturliga råvaror, t.ex. neem-trädet, ochra, lök, chili osv. Rubsingh tycker att det är viktigt att dom organiska gödslings- och bekämpningsmedlen är trygga att använda. Byborna har haft många problem med dom kemiska medlen. Dom har förorsakat illamående och yrsel.

BioRe:s bomullskarderi i Kasrawad är den första anstalten för bomullsbearbetning i Indien som tilldelats SA-8000-standarden. Anstalten håller fast vid stipulerad arbetstid, garanterar minimilöner och använder ingen barnarbetskraft.

Läs mera om den indiska ekologiska bumullen www.remei.chGulab Rabsinghs inkomster har ökat sedan han övergick till att odla ekobomull. Han kunde bygga sig ett större hus. Bild:Riitta Saarinen

© Ruskovilla Oy | Site Engine By Megative Tmi